ویژگی های پروژه

تحویل فوری

قالب اختصاصی

تک صفحه

پشتیبانی ویژه

مهارت ها و تکنولوژی ها

رویداد گیم آپ که در پاییز سال 97 در شهرستان آبادان برگزار شد.این رویداد مناسب برای بازی سازان و سرمایه گذاران صنعت بازی سازی کشور بود.

هدف از بنا شدن سایت:

جهت معرفی رویداد گیم آپ وآشنایی با دوره های گذشته آن و محیطی جهت ثبت نام کاربران و جذب مخاطب برای این رویداد بود.

توسعه
طراحی
بازاریابی
عکاسی
0
روز کار
0
متخصص
0
بازدید سایت
0
نمونه اولیه