ویژگی های پروژه

تحویل فوری

قالب اختصاصی

شخصی - خبری

پشتیبانی ویژه

مهارت ها و تکنولوژی ها

این سایت نمونه یک سایت خبری و شخصی است.

دکتر همایون یوسفی یکی از نمایندگان مجلس از استان خوزستان هستند.

هدف از بنا شدن این سایت :

جهت برقراری ارتباط با مردم استان خوزستان و ارسال اخبار و اطلاعیه ها است.

ریسپانسیو
پشتیبانی
فارسی
وردپرس
0
روز کار
0
متخصص
0
بازدید سایت
0
نمونه اولیه